ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງເວບໄຊສ...

      ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້, ຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເວບໄຊສ ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ

      ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2019 ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານການນໍາໃຊ້, ຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເວບໄຊສ ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28-01 ມີນາ 2019 ຂຶ້ນ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

, ພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວັນຕຸລາ ຣັກນຸດ ຫົວ ໜ້າກົມຂໍ້ມູນຂ່າວຂານ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ, ມີ ທ່ານ ສົມເພັດ ອິນທິສາລາດ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີຫົວໜ້າຂະແໜງການ, ພະນັກງານວິຊາການໄອທີ ເຂົ້າຮ່ວມ.

   ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນດໍາເນີນງານ ປະຈຳປີ 2019 ຂອງກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການໄອທີ ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງທົ່ວປະເທດ ກໍ່ຄືຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ເພື່ອລົງເລິກວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ເວບໄຊສ ແລະ ການພັດທະນາເວບໄຊສ ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ໃນໄລຍະໄໝ່. ວຽກງານລະບົບເຄືອຂ່າຍເອເລັກໂຕຼນິກເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເອົາຈິງ-ເອົາຈັງ,​ ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດລະບຽບຂອງລັດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍຜ່ານໜ້າກະດານຂ່າວເອເລັກໂຕຼນິກ, ເວບໄຊສ ເພື່ອຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ; ຮັບຮູ້ພາລະບົດບາດຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ຖືກທິດ, ມີການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂັ້ນຂອງຕົນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກ ຕ້ອງ.

     

    ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນ​ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ເຮັດ​ໃຫ້ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມາດມີເວບໄຊສ ມານໍາໃຊ້ໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມຂັ້ນສູນກາງ ກໍ່ຄືວຽກງານໂຄສະນາອົບຮົມທົ່ວປະເທດໃຫັກວ້າງອອກ ຮັບປະ ກັນທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ.  

ຄອບຄົວຕົວແບບ